Hakkımızda

İsim Şehir Çocuk, Renkler Psikoeğitim ve Önemsiyoruz Derneği’nin işbirliği ile tasarlanmış, çocuk gelişimine dair içerik sunan bir kütüphanedir.

RENKLER PSİKOEĞİTİM

Renkler Psikoeğitim, çocuklara ve ailelerine danışmanlık vermek amacıyla Uzm. Psk. Sandra PASENSYA tarafından kurulmuştur. Uzmanlık alanları olan psikoloji ve eğitimi, “psikoeğitim” çatısı altında buluşturarak, gelişim alanına yenilikçi bir bakış açısı kazandırmıştır. Her çocuğun, bireysel öğrenme farklılıklarına, bilişsel süreçlerine ve psikolojik etkenlerine önem veren Uzm. Psk. Sandra PASENSYA, bireyselleştirilmiş psikoeğitim süreci ile çocuk ve ergenlere bağımsız beceriler kazandırmak ve ailelerine çocuklarının “rehberi” olmaları için danışmanlık vermek amacıyla kurduğu Renkler Psikoeğitim’de çalışmalarına devam etmektedir.

ÖNEMSİYORUZ DERNEĞİ

Önemsiyoruz Derneği, risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimlerini sağlama, psiko-sosyal iyi oluş hallerini destekleme; bu alanlardaki ihtiyaçlarını tespit etme, bu ihtiyaçlara yönelik önleyici çalışmalar tasarlama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleme, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma, geliştirme projeleri üretme; yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütme, çözüm geliştirme ve uygulama amacıyla kurulmuştur.